Odevzdej.cz

Seminární a školní práce

Často kladené otázky

 1. Chci si nechat zkontrolovat svou práci. Musím se registrovat do systému Odevzdej.cz?
 2. V jakém formátu lze vkládat soubory, aby je systém při zpracování rozpoznal?
 3. Nepřišel mi e-mail s výsledkem porovnání podobností. Co mám dělat?
 4. Přišel mi e-mail s vyhodnocením podobností, podle nějž systém našel procentuální shodu s jinými soubory v databázi. Jak zjistím, o jaké podobnosti jde?
 5. Musím se do systému přihlásit, abych viděl/a "Podobnosti"?
 6. V e-mailu je informace, že k mému souboru nebyly nalezeny žádné podobné dokumenty. Mohu výsledek vytisknout do PDF?
 7. Po kliknutí na odkaz "Podobnosti" v e-mailu s výsledky vyhodnocení mého souboru mi systém nezobrazí výsledky, ale informaci, že nemám povolen přístup k souboru. Co mám dělat?
 8. Kolik procent shody je akceptovatelných? Je moje práce plagiát?
 9. Nechal/a jsem si zkontrolovat práci systémem Odevzdej.cz. Je možné práci ze systému vymazat?
 10. Vložil/a jsem soubor do odevzdávárny. Mohu jej smazat?
 11. Mohu smazat svou odevzdávárnu?
 12. Vložil/a jsem práci do Odevzdej.cz a nyní ji chci odevzdat ve škole. Má škola ale používá systémy Odevzdej.cz nebo Theses.cz. Najdou systémy shodu s původním souborem a obviní mě z plagiátorství?
 13. Vložil/a jsem do systému svou práci dvakrát a systém našel vysoké podobnosti mezi těmito pracemi. Co mám dělat?
 14. Co vyjadřuje údaj celková podobnost?
 15. K čemu slouží funkce "Podobnosti s vybranými"?
 16. Systém našel k mé práci podobnosti. Co to znamená?
 17. Mezi jakými pracemi se podobnosti porovnávají?
 18. Jak mohu kontaktovat správce systému?

 1. Chci si nechat zkontrolovat svou práci. Musím se registrovat do systému Odevzdej.cz?

  Ne, registrovat se nemusíte. Soubor lze ke kontrole odeslat do systému i z titulní strany Odevzdej.cz (http://odevzdej.cz/).

 2. V jakém formátu lze vkládat soubory, aby je systém při zpracování rozpoznal?

  Odevzdej.cz podporuje formáty MS Office, Open Office a další textové formáty převoditelné na holý text (.doc, .docx, .odt, .pdf, .tex, .txt, .xls, .xlsx, .ppt apod.).

 3. Nepřišel mi e-mail s výsledkem porovnání podobností. Co mám dělat?

  1. Zkontrolujte, zda jste obdrželi e-mailem potvrzení o přijetí souboru ke zpracování. Pokud jste potvrzení neobdrželi, pravděpodobně jste zadali nesprávnou e-mailovou adresu nebo jste proces vkládání nedokončili. Zadejte práci ke kontrole znovu a uveďte správnou e-mailovou adresu.
  2. Může se stát, že někteří e-mailoví klienty vyhodnotí e-mail s výsledky podobností nesprávně za nevyžádanou poštu. Zkontrolujte si ve svém e-mailovém klientu složku s nevyžádanou poštou "SPAM".
  3. Pokud jste soubor vložili před několika hodinami, vyčkejte. Porovnávání podobností napříč rozsáhlou databází porovnávaných dokumentů závisí na aktuálně dostupné výpočetní kapacitě systému. Porovnávání může trvat několik málo dnů.
  4. Pokud jste soubor odeslali již před několika dny a výsledek vyhodnocení jste neobdrželi, může být odeslaný soubor poškozen a systém jej proto nemůže otevřít, převést do holého textu a zkontrolovat. Zkontrolujte, zda není Váš soubor poškozený nebo chráněný heslem. V nástroji MS Office můžete zkusit, zda jde text uložit jako "Prostý text". (Kliknutím na Uložit jako --> Jiné formáty --> Vyberte z roletky "Prostý text *.txt".) Odešlete novou kopii souboru do systému.

 4. Přišel mi e-mail s vyhodnocením podobností, podle nějž systém našel procentuální shodu s jinými soubory v databázi. Jak zjistím, o jaké podobnosti jde?

  V e-mailu, který informuje o podobnostech vašich souborů, klikněte na odkaz "Podobnosti". Systém zobrazí vaši práci, ve které červeně zvýrazní shodné pasáže textu se souborem, vůči němuž byly nalezeny podobnosti.

 5. Musím se do systému přihlásit, abych viděl/a "Podobnosti"?

  Ano, pro zobrazení podobností je nutné se do systému přihlásit. Nemáte-li založený účet, klikněte na titulní stránce http://odevzdej.cz/ vpravo nahoře na "Založit účet". Při registraci musíte zadat e-mailovou adresu, na kterou jste si nechali zaslat výsledky kontroly podobností. Po registraci přijde na zadanou e-mailovou adresu e-mail s přihlašovacími údaji a aktivačním kódem. Pro zobrazení podobností je nutné mít účet aktivovaný (buď pomocí odkazu z e-mailu, nebo zadáním aktivačního kódu na stránku https://odevzdej.cz/system/activate).

 6. V e-mailu je informace, že k mému souboru nebyly nalezeny žádné podobné dokumenty. Mohu výsledek vytisknout do PDF?

  Ne. Odkazy do autentizované části systému na podrobné výsledky včetně možnosti tisku do PDF jsou k dispozici pouze v případě, že systém najde alespoň jeden podobný dokument. Kontrola slouží pouze pro vás a škola využívající systém Odevzdej.cz v licencovaném režimu by měla práci zkontrolovat, bez nutnosti dodávání vytištěných výsledků, u kterých nelze garantovat jejich věrohodnost.

 7. Po kliknutí na odkaz "Podobnosti" v e-mailu s výsledky vyhodnocení mého souboru mi systém nezobrazí výsledky, ale informaci, že nemám povolen přístup k souboru. Co mám dělat?

  K výsledkům porovnávání podobností se dostane pouze autentizovaný uživatel s příslušnou e-mailovou adresou. Zkontrolujte, zda jste pro zaslání výsledků podobností zadali tutéž adresu, jakou máte uvedenou ve svém profilu. Klikněte na "Nastavení účtu -> Můj profil -> Editace účtu" v horní části obrazovky a e-mailovou adresu zkontrolujte a upravte, aby odpovídala adrese, na kterou jste si nechali zaslat výsledky porovnávání podobností.

 8. Kolik procent shody je akceptovatelných? Je moje práce plagiát?

  Posouzení, zda se při nalezených podobnostech v práci jedná o plagiát, je individuální. Je nutné zkontrolovat "Podobnosti", zda jsou shodné pasáže správně citovány apod. Práci může za plagiát po posouzení všech okolností prohlásit odpovědná osoba (např. vedoucí práce).

 9. Nechal/a jsem si zkontrolovat práci systémem Odevzdej.cz. Je možné práci ze systému vymazat?

  Práce, které jste do systému zaslali ke kontrole a o výsledku jste byli informováni e-mailem, se ze systému automaticky smažou po 5 dnech, tj. po 120 hodinách.

  V případě, že chcete práci smazat dřív, navštivte odkaz http://odevzdej.cz/system/smaz_soubor.pl, kde zadáte e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při odesílání souborů a kontrolní kód. Systém zašle na tuto adresu odkaz, kterým smažete všechny práce, u kterých jste pro výsledek kontroly uvedli tuto e-mailovou adresu.

 10. Vložil/a jsem soubor do odevzdávárny. Mohu jej smazat?

  Ne, soubory z odevzdávárny mazat nelze.

 11. Mohu smazat svou odevzdávárnu?

  Ne, odevzdávárny mazat nelze.

 12. Vložil/a jsem práci do Odevzdej.cz a nyní ji chci odevzdat ve škole. Má škola ale používá systémy Odevzdej.cz nebo Theses.cz. Najdou systémy shodu s původním souborem a obviní mě z plagiátorství?

  Podobnosti s pracemi vloženými ke kontrole e-mailem se nikomu nezobrazují z důvodu, že takto vložené soubory jsou v systému pouze dočasně (automaticky se vymažou po 5 dnech, resp. je uživatel může kdykoliv sám vymazat). Naopak podobnosti s pracemi vloženými ke kontrole do odevzdáváren se standardně zobrazují, tzn. že se podobnosti s takto vloženým souborem jiným uživatelům zobrazí. Odpovědná osoba z vaší školy při prověřování podobností zjistí, že se jedná o stejnou práci téhož autora a z plagiátorství vás tedy neobviní.

 13. Vložil/a jsem do systému svou práci dvakrát a systém našel vysoké podobnosti mezi těmito pracemi. Co mám dělat?

  Každou nalezenou podobnost je třeba vyhodnotit individuálně. V tomto případě můžete podobnost s jinou verzí vaší práce ignorovat a věnovat pozornost případným dalším nalezeným podobnostem.

 14. Co vyjadřuje údaj celková podobnost?

  Tento údaj uvádí celkové procento podobnosti se všemi nalezenými podobnými dokumenty. Uživatel si může kliknutím na odkaz "Podobné" zobrazit výčet všech nalezených podobností. Otevřením téhož odkazu "Podobné" v novém okně prohlížeče dojde k zobrazení celkové podobnosti a všech nalezených podobných pasáží ze všech podobných dokumentů.

 15. K čemu slouží funkce "Podobnosti s vybranými"?

  Uživatel má možnost zaškrtnout dokumenty, pro které chce spočítat procento podobnosti zkoumaného dokumentu s vybranými podobnými dokumenty. Např. pokud se najde podobnost se zákonem, který je správně citován, uživatel může vyjmout tento dokument a přepočítat podobnost pouze s ostatními nalezenými podobnými dokumenty, ke kterým si zobrazí červeně zvýrazněné podobné pasáže.

 16. Systém našel k mé práci podobnosti. Co to znamená?

  Důležité upozornění! Podobnost, kterou systém nalezl mezi vaší prací a prací/pracemi v databázi, nemusí vždy nutně znamenat, že se jedná o plagiát. Každou práci (podobnost) je nutné posoudit individuálně, zkontrolovat správnost citací apod. Neexistuje univerzální hodnota %, od které lze práci považovat za plagiát.

  [1] celková nalezená procentuální podobnost zkoumaného souboru vůči všem dokumentům v databázi
  [2] kliknutím na 'Podobné' se zobrazí červeně zvýrazněné podobné pasáže všech podobných dokumentů s daným souborem
  [3] kliknutím na 'Podobnosti s vybranými' se zobrazí červeně zvýrazněné podobné pasáže zaškrtnutých dokumentů s daným souborem
  [4] dostupné filtry nalezených podobností

 17. Mezi jakými pracemi se podobnosti porovnávají?

  Systém vyhledává podobnosti napříč sdílenou databází porovnávaných dokumentů, která zahrnuje seminární a jiné práce v systému Odevzdej.cz, závěrečné práce zapojených škol v systému Theses.cz, vědecké publikace v systému Repozitar.cz a další dokumenty v informačních systémech provozovaných MU. Součástí vyhledávání podobností je i algoritmus, který porovnávaný dokument analyzuje a zkoumá možné podobnosti i vůči zdrojům z celého Internetu.

 18. Jak mohu kontaktovat správce systému?

  Pro pokládání dotazů využijte formulář. Dotazy jsou zpoplatněny, protože odpovědi vyžadují ruční zpracování – děkujeme za pochopení. Pro odeslání dotazu je nutné se do systému přihlásit, vyplnit formulář včetně kontaktní/fakturační adresy, zvolit způsob platby a formulář odeslat. Dle vybraného způsobu platby budete buď přesměrováni k platbě kartou nebo se Vám zobrazí údaje potřebné k platbě bankovním převodem.

  Odpověď na Váš dotaz obdržíte do 3 pracovních dnů od přijetí platby, resp. autorizace platby kartou.


Nenašli jste odpověď? Kontaktuje nás prostřednictvím formuláře.