Odevzdej.cz

Seminární a školní práce

Globální vyhledávání plagiátů


 1. Jak mohu nechat dokumenty porovnat vzájemně všechny mezi sebou?

  Jakmile se k vloženým souborům vytvoří automaticky generovaná textová verze, lze je začít globálně porovnávat. Aplikaci globálního vyhledávání má k dispozici správce licencované istituce a nalezne ji na autentizované titulní straně v sekci:
  Odevzdej → Správa → Vyhledávání podobných souborů → Globální vyhledávání plagiátů

  Nabídne se vám vaše instituce, nejmenší procento podobnosti, které se má vyhledat (lze postupně snižovat dle počtu zobrazených souborů a vašeho posouzení, zda už systém nevyhledává zcela marginální podobnosti) a minimální počet znaků textové verze souboru, pro které se má vyhledávání provést.

  Implicitně zaškrtnuté možnosti:
  • ignorovat soubory vložené/změněné stejnou osobou
  • ignorovat dvojice souborů, které byly ručně označeny, že jsou plagiáty
  • ignorovat dvojice souborů, které byly ručně označeny, že nejsou plagiáty
  • ignorovat všechny soubory podobné souboru označenému 'nikdy není plagiátem'

  Systém nyní vyhledává mezi všemi soubory v systému a zobrazí vám pouze ty soubory, které jsou podobné se soubory vaší instituce. Výsledkem vyhledávání je pak výpis zkoumaných souborů, u nichž systém vyhledal nějakou podobnost s jiným souborem/soubory. Procento podobnosti vyjadřuje, kolik procent textu zkoumaného souboru je podobných s textem nalezeného souboru/nalezených souborů. Výsledek vyhledávání obsahuje URL podobného souboru a na rozkliknutí i výpis textu, který je obsažen v obou podobných pracech.


Nenašli jste odpověď? Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře.