Odevzdej.cz

Seminární a školní práce

Správa dat obecně


 1. Jak vytvořím seznam studentů?

  Jednotlivě můžete vytvořit seznamy studentů Vaší (licencované) instituce v aplikaci

  Odevzdej → Správa → Správa osob → Seznamy studentů

  Zde můžete buď pokračovat v přidávání dalších studentů do již vytvořených seznamů, nebo založit seznam zcela nový (kliknutím na odkaz 'Založit nový seznam').

  Do seznamu můžete zahrnout osobu, která již má v systému účet (pomocí "Vyhledat osobu"), nebo přidejte novou osobu do seznamu vyplněním jména a příjmení. Systém Vám po založení takové osoby sdělí její osobní klíč. Osoba si následně musí založit účet a přiřadit si tento klíč.

  Seznamy studentů může posléze učitel využít u přiřazování osob k odevzdávárně, proto je vhodné seznamy jednoznačně pojmenovat.

 2. Jak přiřadím učitele k mojí instituci?

  Jednotlivě můžete přiřadit učitele k Vaší (licencované) instituci v aplikaci

  Odevzdej → Správa → Správa osob → Učitelé

  Do seznamu lze zahrnout učitele, který již má v systému účet (pomocí "Vyhledat osobu") nebo lze učitele přidat do seznamu vyplněním jeho jména a příjmení. Systém Vám po založení takové osoby sdělí její osobní klíč. Osoba si následně musí založit účet a přiřadit si tento klíč.

 3. Jaký je rozdíl mezi osobním klíčem a klíčem odevzdávárny?

  Klíče, které generuje systém, jsou krátká "hesla" složená z písmen a číslic a slouží k bezpečnému vstupu do odevzdáváren. Osobní klíč identifikuje osobu, je jedinečný. Jedna osoba může mít více osobních klíčů. S osobním klíčem si může založit účet v Odevzdej.cz, nebo klíč přiřadit k jinému svému již existujícímu účtu.

  Klíč osoby přiděluje správce odevzdávárny, který danou osobu přiřadil k odevzdávárně.

  Klíč odevzdávárny se vytvoří automaticky při zakládání odevzdávárny. Její správce jej může přidělit všem, kteří mají s odevzdávárnou pracovat. Všichni dostanou stejný klíč.

 4. Kde zjistím klíč osoby a klíč odevzdávárny?

  Správce odevzdávárny zjistí klíč k dané odevzdávárně v jejím nastavení

  Odevzdej → Správa → Odevzdávárny → Dostupné odevzdávárny → Spravovat

  v políčku Klíč odevzdávárny.

  Klíč osoby zjistí správce odevzdávárny v aplikaci

  Odevzdej → kliknout na Správa .. Klíče

 5. Jak smažu odevzdávárnu?

  Vybranou odevzdávárnu spadající pod Vaši licencovanou instituci smažete:

  Odevzdej → Správa → Odevzdávárny → Dostupné odevzdávárny → Spravovat → Smazat odevzdávárnu

  Při smazání odevzdávárny budou vymazány i všechny soubory do ní vložené.

 6. Vkládání děl ke kontrole originality pro nakladatelství

  Zapojená nakladatelství mohou kontrolovat vydávaná odborná díla na originalitu a archivovat je v systému, aby z nich studenti nemohli opisovat a neoprávněně díla přebírat.

  Odevzdej.cz pro nakladatelství poskytuje:

  1. kontrolu monografií a odborných článků z hlediska potenciálních plagiátů
  2. výsledky kontroly lze přebírat automatizovaně
  3. možnost napojení na lokální úložiště a automatizovaný import dat
  4. dlouhodobé ukládání a archivaci monografií a článků
  5. kontrolu dokumentů antivirovým programem nebo automatizované rozpoznávání „netextového“ souboru do textu (OCR) aj.

  V případě ručního vkládání děl zástupce nakladatelství založí odevzdávárnu, do které vkládá díla určená ke kontrole a může je opatřit komentáři (např. o vyhodnocení kontroly). Postup ručního vkládání dokumentů do odevzdávárny je zaznamenán na následujícím komentovaném videu:


Nenašli jste odpověď? Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře.