Odevzdej.cz

Seminární a školní práce

Diskusní fóra


 1. K čemu slouží diskusní fóra na Odevzdej?

  Diskusní fóra umožňují vzájemnou pomoc a sdílení informací mezi uživateli systému. Slouží ke komunikaci témat, která mohou zajímat většinu uživatelů a není povinné je číst. Správci systému na dotazy v diskuzních fórech zpravidla neodpovídají, pro kontakt se správci systému či hlášení chyby využijte příslušný formulář (viz otázka Jak mohu kontaktovat správce systému?.

  Diskusní fóra naleznete až po přihlášení do Odevzdej.cz:

  Odevzdej.cz → Komunikace → Diskusní fóra

  Diskuse slouží pro vzájemnou pomoc a sdílení informací mezi uživateli.

 2. Jaká jsou pravidla v Diskusních fórech?

  Fóra si kladou za cíl zprostředkovávat smysluplnou komunikaci. Je nutné dodržovat zde popsanou soustavu pravidel - netiquette. Při závažném a opakovaném porušování pravidel Vám může být odepřen přístup k diskusním fórům.

  Diskusní fóra se člení na vlákna. Ten, kdo vlákno založí, je jeho vlastníkem. Vlastník v názvu vlákna jasně vymezí téma diskuse. V Diskusních fórech jste povinni držet se tématu (tzv. být on-topic). Je zakázáno vkládat příspěvky s mizivou informační hodnotou (tzv. chatovat).

  Vlastník vlákna smí mazat příspěvky, které se proviňují proti zde popsaným pravidlům. Vlastník vlákna je autorita, která si rozhoduje, jakou úroveň diskuse chce ve vláknu mít. S protesty proti smazání příspěvku se neobracejte na správce systému, cítíte-li se omezováni, založte si konkurenční vlákno. To, jaká diskuse je „správná“, je značně subjektivní.

  Tmavě označeno je to, co jste dosud nečetli. Větve diskusních vláken automaticky mizí po jednom měsíci bez nových příspěvků (netýká se předmětových diskusních fór). Příspěvek nemůže autor smazat, pokud na něj již bylo reagováno (lze jej však upravit). Příspěvky smí rušit zakladatel vlákna. O zrušení příspěvků jsou autoři informováni automaticky e-mailem.

  Pravidla užívání Diskusních fór

  forma a obsah příspěvku
  Neporušujte zákony ČR včetně autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; dále jen „autorský zákon“). Přispívejte primárně v češtině (slovenštině).

  Nepoužívejte VELKÁ PÍSMENA, působí to dojmem, jako byste křičeli.

  výstižný nadpis/předmět příspěvku
  Velmi důležité je uvést výstižný nadpis, tak, aby vystihoval, o čem příspěvek je a ostatní se mohli lépe orientovat. Nepoužívejte nadpisy typu 'Help', 'Dotaz', 'Problém', 'Pomoc'.
  kopírování příspěvků
  Nekopírujte příspěvky z jiného vlákna, systému či soukromé pošty, nejste-li si jisti, že s tím autor souhlasí. Je vhodné vysvětlit kontext původního příspěvku.
  příspěvky s mizivou informační hodnotou - chatování
  Povídací vlákna jsou v Diskusních fórech zapovězena. Respektujte čtenáře, kteří nemají čas číst povídací vlákna.
  téma diskuse - on topic/off topic, fair use
  Držte se tématu diskuse. Neobtěžujte ostatní. Jste-li napomenuti, přizpůsobte se. Neřešte případné spory s vlastníkem vlákna přímo ve vláknu.

  Nevkládejte do příspěvku nesouvisející poznámku, či různá P.S. Pokud někdo na s vláknem nesouvisející poznámku zareaguje, založí tak off topic podvlákno.

  Nebuďte vulgární, osobní (Attack the message, not the messenger!). Vlastník vlákno vlastní, respektujte jej.

  moderování vláken
  Snažte se udržet co nejvyšší úroveň diskuse. Neomezujte pluralitu názorů. Postihujte (napomínáním a mazáním příspěvků) odklánění se od tématu. Postihujte porušování pravidel. Odpovídejte na dotazy přispěvatelů, můžete-li. I povídací vlákno může být monotematické - informujte na příkladech přispěvatele o tom, jaká míra odklánění se od tématu a informačního balastu je pro vás přijatelná. Vlákno je vaší vizitkou, pečujte o něj, ať jej lidé rádi navštěvují :-)

  Moderátor fóra má povinnost zamezit případnému poškozování dobrého jména školy obsahem nebo způsobem komunikace ve fóru.

  práva administrátorů systému
  Administrátoři systému si vyhrazují právo provést jakékoliv zásahy a změny směřující k zajištění kvalitní komunikace na akademické půdě. Administrátoři ruší příspěvky (vč. případných reakcí na ně), které nesplňují pravidla. Administrátoři mohou zakázat přispívání do Diskusních fór těm, kteří opakovaně pravidla porušili.

 3. Jak mohu vyhledávat v příspěvcích?

  Pokud nechcete procházet jednotlivá fóra, či máte fóra již přečtená, ale chcete si vyhledat určité příspěvky, můžete v aplikaci

  Autentizovaná titulní strana → Komunikace → Diskusní fóra → Vyhledávání
  vyhledávat dle řetězce, osoby, ve vašich oblíbených, či v nových příspěvcích a také můžete fóra číst, aniž by se poznačila jejich přečtenost.

  [1] Zobrazení možností vyhledávání příspěvků.

  [1] Možnosti hledání v diskusních příspěvcích.

 4. Jaký režim lze použít pro výpis příspěvků v diskusním fóru?

  Existují tři možnosti výpisu příspěvků v diskusním fóru:

  [1] režim Příspěvky zobrazí všechny příspěvky ze všech vláken, výpis lze omezit volbami „dobré“ a „reakce na mě“

  [2] režim Nové příspěvky zobrazí všechny nové příspěvky ze všech vláken, výpis lze omezit volbami „nové dobré“ a „nové reakce na mě“

  [3] aktivní režim „Seznam vláken“ vypíše jednotlivá vlákna ve fóru

  Příspěvky
  volba vše vypíše všechny příspěvky ze všech vláken v daném fóru, volba dobré zobrazí jen příspěvky se skóre hodnocení vyšším než máte nastaveno, a pokud takový příspěvek neexistuje, nabídne vám IS možnost skóre dočasně snížit. Volba reakce na mě pak zobrazí pouze příspěvky, které reagují na váš vlastní, pokud takové existují.
  Nové příspěvky
  volbou nové zobrazíte všechny nové příspěvky, volbou nové dobré všechny nové, které mají vyšší skóre hodnocení, než máte nastaveno jako minimální skóre a volbou nové reakce na mě zobrazíte všechny nové příspěvky, které reagují na váš vlastní příspěvek.
  Seznam vláken
  vypíší se vlákna v diskusním fóru, nikoli příspěvky. Kliknutím na 'omezit' zobrazíte výběr omezení pro výpis seznamu vláken.

  Pozn.: Systém si vaši poslední volbu zapamatuje a při příští návštěvě diskusního fóra stejným způsobem zobrazí vlákna či přímo příspěvky.

 5. Jak číst příspěvky v režimu „Seznam vláken“?

  Každé vlákno v tomto režimu nabízí variabilní možnosti ke čtení v závislosti na nastavení, počtu příspěvků ve vlákně, počtu nových příspěvků, existenci a počtu hodnocených příspěvků atd.:
  • ve vlákně jsou nové příspěvky
   nové
   zobrazí všechny nové příspěvky,
   nové dobré
   zobrazí nové příspěvky, jejichž skóre hodnocení je vyšší než vámi nastavená hodnota skóre,
  • ve vlákně nejsou žádné nové příspěvky
   vše
   zobrazí všechny příspěvky ve vlákně,
   dobré
   zobrazí příspěvky, jejichž skóre hodnocení je vyšší než vámi nastavená hodnota skóre, ale pouze v případě, že ve vlákně jsou nějaké hodnocené příspěvky,
   reakce na mě
   zobrazí pouze ty příspěvky, které reagují na váš vlastní příspěvek, pokud takový existuje. Na titulní straně diskusních fór se u jednotlivých fór zobrazuje nejen počet nových příspěvků, ale i počet reakcí na váš příspěvek,
  • ve vlákně je více než 20 příspěvků a není zakázáno jejich hodnocení
   10 nejlepších
   zobrazí 10 příspěvků s nejvyšším skóre v hodnocení.
 6. Mohu určité osobě zakázat přispívání do Diskusních fór?

  Ano, můžete osobě zakázat přispívání do celého vlákna. Zákaz nastavíte pomocí odkazu „Zakázané přispívání“ pod otevřeným vláknem. Do políčka vyplňte učo osoby, jíž chcete přispívání do fóra zakázat, a potvrďte pomocí „Zakázat přístup“.

 7. Jak zruším, upravím příspěvek/fórum?

  Upravit můžete pouze svůj příspěvek, u cizích příspěvků můžete upravit název. V režimu „Seznam vláken“ klikněte na vlákno a v něm na příslušný příspěvek. Použijte „upravit příspěvek“ a potvrďte úpravu kliknutím na „Uložit“. Zrušit příspěvek lze, dokud na něj nejsou reakce. Příspěvek zrušíte volbou „zrušit příspěvek“ po rozkliknutí ikony montážního klíče v pravém horním rohu příspěvku. Vlastník vlákna může rušit celá podvlákna kdykoliv.

  Zásadněji upravovat smysl příspěvku je vhodné pouze krátce po vložení, jinak matete čtenáře, kteří jej již četli (je pro ně označen jako přečtený). Později raději vepište příspěvek nový.

  Pokud chcete zrušit celé diskusní fórum, klikněte na konci stránky v nastavení fóra na odkaz 'zrušit toto fórum' a znovu potvrďte volbou „ano, opravdu zrušit toto fórum včetně všech příspěvků“. Abyste nemátli čtenáře, není vhodné mazat fórum, pokud do něj již přispěli. Právo zrušit fórum má pouze jeho vlastník.


Nenašli jste odpověď? Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře.