Odevzdej.cz

Seminární a školní práce

Import dat


 1. Možnosti importu dat.

  Aplikace pro hromadný import mohou používat pouze správci licencovaných institucí. Do systému lze importovat soubory (aplikace Import prací https://odevzdej.cz/auth/sprava/import.pl) nebo osoby např. seznamy studentů (aplikace Import osob https://odevzdej.cz/auth/sprava/import_osob.pl). Importovat práce nebo osoby můžete také automaticky prostřednictvím tzv. neosobního účtu. Podrobnosti k jednotlivým možnostem importu naleznete v otázkách níže.

 2. Jak můžu hromadně importovat práce do systému?

  Hromadně importovat práce do systému mohou pouze správci licencovaných institucí, a to pomocí aplikace

  Odevzdej → Správce → Import/Export → Import prací

  Po importu se vytvoří odevzdávárna/odevzdávárny a konkrétní soubory se do odevzdávárny vloží v noci po importu.

 3. Jak vypadá XML soubor pro hromadný import dat do systému?

  Vkládané soubory je možné třídit do jednotlivých odevzdáváren. Každá odevzdávárna může mít neomezený počet souborů. Na základě vloženého XML souboru v aplikaci pro hromadný import dat si systém práce přes noc sám stáhne.

  Specifikaci prvků datového XML souboru pro hromadný import najdete v

  Odevzdej → Správce → Import/Export → Dokumentace → Formát importu prací

  Zde také najdete příklad XML souborů pro import.

 4. Jak můžu hromadně importovat osoby do systému?

  Hromadně importovat osoby do systému (tzn. přiřazovat učitele k instituci a/nebo vytvářet seznamy studentů) může pouze správce licencované instituce, a to v aplikaci

  Odevzdej → Správce → Import/Export → Import osob

  Příklad vkládaného souboru najdete na adrese

  Odevzdej → Správce → Import/Export → Dokumentace → Formát importu prací

  Po úspěšném importu se v systémovém úložišti Odevzdej.cz vytvoří XML dokument, který kromě importovaného souboru obsahuje systémem vygenerované klíče osob (tag pts:key), jejich učo (tag pts:uco), případně heslo (tag od:password). Tento soubor může také obsahovat navíc tagy s informacemi (tag info - např. pokud se nepodaří přidělit přezdívku, protože již v systému stejná existuje) nebo chybová hlášení (tag error - např. při pokusu o zavedení osoby s e-mailovou adresou, která už v systému existuje).

  Osoby v XML dokumentu lze identifikovat učem, klíčem osoby nebo lokálním ID dané instituce. Pokud osoba není v Odevzdej.cz ještě zavedena, přiřadí se jí klíč osoby. Pokud osoba již v systému je (má učo) a není přiřazena jako učitel k instituci (resp. jako student do žádného seznamu studentů instituce), zavede se do příslušného seznamu a přidělí se jí nový osobní klíč. Pokud už osoba v daném seznamu (učitelů instituce, resp. v některém seznamu studentů) figuruje, záznam se ignoruje a osoba se do seznamu podruhé nezařadí.

  Seznam studentů musí povinně obsahovat jednoznačný identifikátor seznamu dané instituce (dc:identifier), název (dc:title) a klíčová slova (dc:subject). Pokud při importu nastane změna v názvu nebo klíčových slovech seznamu studentů, změní se tyto informace automaticky u identifikátorem jednoznačně určeného seznamu.

  Pokud je již student v systému zaveden, může se použít v definici seznamu v tagu pts:student pouze parametr pts:id="1". Pokud chceme do systému zavést novou osobu (založit jí účet), je třeba vyplnit i další povinné údaje osoby (jméno, příjmení, e-mail).

 5. Při hromadném importu nechci přímo zakládat osobám účet s heslem, chci pouze vygenerovat jejich osobní klíče. Jak to udělám?

  V případě, že se v importovaném souboru u nově zaváděné osoby neuvede tag pts:email, osobě se vygeneruje osobní klíč a přiřadí se do seznamu učitelů instituce, resp. do seznamu studentů. Ve výstupním souboru (XML v systémovém úložišti Odevzdej) je tento klíč uveden a osoba se po zaregistrování s tímto klíčem automaticky stane učitelem instituce nebo studentem daného seznamu.

 6. Jak postupovat, když chci, aby import prací nebo osob probíhal automaticky?

  Využijte neosobní účet, který je prostředkem pro zpřístupnění některých funkcí Odevzdej.cz pro vzdálené počítačové systémy. Neosobní účet lze založit ve Správě neosobních účtů, neosobní import dat potom provedete přes URL https://odevzdej.cz/auth/sprava/import.pl. Informace o průběhu importu naleznete ve výstupním XML souboru.

  Příklad použití:
  Nejprve je nutno se autentizovat vůči systému:
  curl -c cookie_jar.txt https://odevzdej.cz/system/login_form.pl --data destination=/auth/ --data 'credential_0=10035' --data-urlencode 'credential_1=im5b2mFoc'
  kde parametr credential_0 je učo a parametr credential_1 heslo.
  Následně importujte samotný soubor:
  curl -c cookie_jar.txt -b cookie_jar.txt -F 'soubor=@cesta_k_souboru_na_lokalním_pc' https://odevzdej.cz/auth/sprava/import.pl
  Pro import osob použijte adresu https://odevzdej.cz/auth/sprava/import_osob.pl.

 7. Jak importovat metadata automaticky pomocí basic autentizace místo cookies?

  Stačí použít jinou adresu:

  Místo https://odevzdej.cz/auth/sprava/import.pl použijte https://odevzdej.cz/auth-basic/import.pl.
  Místo https://odevzdej.cz/auth/sprava/import_osob.pl použijte https://odevzdej.cz/auth-basic/import_osob.pl.

 8. Jak postupovat, když chci importovat data pomocí protokolu OAI/PMH?

  Pokud chcete importovat data přes protokol OAI/PMH, sdělte adresu a prefix metadat vývojářům na kontaktní adresu odevzdej@fi.muni.cz. Spolu s těmito údaji zašlete i UČO uživatele Odevzdej.cz, který bude za import metadat zodpovědný. Informaci o průběhu importu naleznete v Úschovně majitele neosobního účtu v podobě XML souboru.


Nenašli jste odpověď? Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře.