Odevzdej.cz

Seminární a školní práce

Odevzdej.cz


 1. Chci si jednorázově zkontrolovat svůj soubor na plagiáty a nechci se nikde registrovat.

  V Odevzdej.cz lze neautentizovaně z titulní stránky https://odevzdej.cz/ porovnat libovolný textový dokument se soubory v systému. Výsledek porovnání se zasílá na e-mail, který zadáte. Takto vložený soubor bude automaticky po 5 dnech, tj. po 120 hodinách, z databáze vymazán.

  Nahrajte libovolný soubor ve formátu převoditelném na holý text (např. doc, docx, odt, xls, ppt, txt, pdf, csv, html, ...) ze svého počítače, nebo zadejte URL souboru (např. stránky v Internetu) a vyplňte e-mail, na který má být zaslán výsledek. E-mail bude odeslán automaticky, jakmile bude dokončeno porovnání souborů.

 2. Jak si založím účet?

  Přistupujete-li k systému poprvé a nemáte-li přidělen žádný klíč, využijte na titulní stránce vpravo nahoře v políčku Přihlášení odkazu 'Založit účet'. Vyplňte formulář, především jméno, příjmení, e-mail a heslo.

  Pokud jste obdrželi klíč osoby a nemáte žádný účet, zadejte klíč do políčka Mám klíč na neautentizované titulní stránce a klikněte na 'Použít klíč'. Vstoupíte do formuláře pro založení účtu, kde se vám klíč osoby automaticky přiřadí k vašemu účtu. Vyplňte formulář a potvrďte údaje tlačítkem "Uložit".

  Obdrželi-li jste klíč osoby a nějaký účet v systému již máte, přiřaďte si tento klíč ke svému účtu a nezakládejte nový. Klíč k účtu přiřadíte v aplikaci

  Odevzdej → Nastavení účtu → Můj profil → Editace účtu

 3. Zapomněl/a jsem přístupové údaje k systému, co teď?

  Nové heslo si můžete nechat zaslat na stránce https://odevzdej.cz/system/reset_pass.pl. Zadejte e-mailovou adresu uvedenou v systému Odevzdej a opište kontrolní znaky z obrázku. Adresa se musí přesně shodovat s tou, kterou jste uvedli při zakládání účtu. Systém Vám poté na tuto adresu zašle přihlašovací údaje včetně nově vygenerovaného hesla a návodu na jeho změnu.

 4. Co je to odevzdávárna?

  Odevzdávárna je složka, kam mají studenti právo zápisu a slouží pro sběr vypracovaných úkolů, seminárních prací a podobně. Práce vložené v odevzdávárně může její správce hodnotit a porovnat na podobnosti skrze software na odhalování plagiátů v Informačním systému.

 5. Kdo může zakládat odevzdávárny?

  Odevzdávárny může zakládat kdokoli přihlášený do systému.
  Osoba je z nelicencované instituce
  Může si založit maximálně tři odevzdávárny a při zakládání první musí vyplnit název instituce. Ten se jí při zakládání dalších automaticky předvyplní.
  Osoba je z licencované instituce
  Může zakládat neomezené množství odevzdáváren a název instituce nemusí vyplňovat, neboť se doplní automaticky podle toho, ke které instituci je osoba přiřazena.
  Osoba je z více licencovaných institucí
  Je-li osoba zařazena k více licencovaným institucím, může si ve formuláři vybrat tu, pro kterou založí danou odevzdávárnu. Taktéž může zakládat neomezený počet odevzdáváren.

 6. Jak založím odevzdávárnu?

  Postupujte

  Odevzdej → Odevzdávárny → Založit odevzdávárnu

  pokud jste správce, tak

  Odevzdej → Správa → Odevzdávárny → Založit odevzdávárnu
  vstupte do formuláře pro založení a nastavení odevzdávárny. Nutné je vyplnit především název instituce (pokud není předvyplněn), název odevzdávárny a klíčová slova, která musí být oddělena vždy středníkem a mezerou.

  Doporučujeme v položce Popis upřesnit, k čemu je odevzdávárna určena, co se od vkládajících očekává atp. Dále je možné nastavit, od kdy do kdy lze vkládat práce do odevzdávárny. Po uplynutí nastavené doby se odevzdávárna automaticky uzamkne a práce již nebude možné vkládat.

  Odevzdávárnu je možné skrýt, pak ji ale neuvidí ani osoby, které do ní mají práce vkládat. Studentům lze umožnit číst všechny práce v ní vložené, či před jméno vkládaného souboru automaticky doplňovat příjmení studenta vkládajícího práci. Odevzdávárnu založíte a nastavení potvrdíte tlačítkem "Založit".

 7. Kdo a jak spravuje odevzdávárnu?

  Spravování odevzdáváren se liší
  nelicencovaná instituce
  Uživatel, který zakládá odevzdávárnu, musí při prvním založení vybrat instituci z nabízených položek. Osoby, které mají do odevzdávárny práce vkládat, obdrží od správce klíč odevzdávárny. V případě nenalezení patřičné instituce mezi nabízenými možnostmi můžete položit dotaz s požadavkem prostřednictvím formuláře.
  licencovaná instituce
  Správcem odevzdávárny je osoba, která odevzdávárnu založila - zpravidla učitel. Učitel může přidávat k dané odevzdávárně další správce - učitele. (Může přidávat i studenty, ti však odevzdávárnu nemohou spravovat.)

  Měnit nastavení odevzdávárny může správce v

  Odevzdej → Správa → Odevzdávárny → Dostupné odevzdávárny → Spravovat

  Správce odevzdávárny může práce do ní vložené hodnotit a kontrolovat jejich podobnost.

 8. Jak vyhledám odevzdávárnu?

  Vyhledávat mohou pouze uživatelé licencované instituce, a to ve štítcích odevzdáváren dané instituce nebo podle jména/id odevzdávárny. Postupujte

  Odevzdej → Odevzdávárny → Hledat dle jména nebo id/Hledat dle štítků

  pokud jste správce, tak

  Odevzdej → Správa → Odevzdávárny → Hledat dle jména nebo id/Hledat dle štítků

  a vyhledejte odevzdávárnu dle zvolených parametrů. Vyhledávají se pouze odevzdávárny v instituci/institucích, pod kterou/které je uživatel zařazen.

 9. Jak k odevzdávárně přiřadím osoby?

  Postupujte

  Odevzdej → Dostupné odevzdávárny → Přiřazení osob k odevzdávárně

  pokud jste správce, tak

  Odevzdej → Správa → Odevzdávárny → Dostupné odevzdávárny → Přiřazení osob k odevzdávárně

  Ve formuláři, který se otevře, buď vyhledejte osoby podle jména nebo uča, nebo přidejte osobu do seznamu vyplněním jejího jména a příjmení. Systém Vám poté sdělí klíč osoby, který jí předáte. Tato osoba si poté založí účet a přiřadí si přidělený klíč ke své osobě.

  Je-li osoba v systému již zavedena, zobrazí se jí po přiřazení k odevzdávárně tato odevzdávárna na titulní stránce.

  Pozn. Osoby lze ze seznamu též odebrat - pomocí zatržítka před jejich jménem je vyberte a klikněte na "Zrušit zaškrtnuté".

 10. Kdo a jak může vkládat soubory do odevzdávárny?

  Soubory do odevzdávárny mohou autentizovaně i neautentizovaně (bez přihlášení) vkládat osoby, které obdržely klíč odevzdávárny. Do odevzdávárny mohou vkládat soubory i studenti/učitelé k ní přiřazení.

  Pokud chcete vkládat více souborů najednou, sbalte je do archivu ZIP a ten potom vložte do odevzdávárny. Vložený ZIP soubor se rozbalí a v odevzdávárně budou všechny takto zabalené soubory.

  Soubory jednou vložené do odevzdávárny se již nedají smazat.

 11. Kdo může hodnotit práce v odevzdávárně, komu je hodnocení přístupné?

  Práce může hodnotit správce odevzdávárny - zpravidla učitel. Hodnocení lze vepsat do políčka, které se zobrazí pod odkazem "Hodnotit" po kliknutí na položku "Více o souboru". K uložení hodnocení použijte tlačítko "Uložit".

  Vkládá-li student soubor do odevzdávárny neautentizovaně, pak vidí hodnocení všech, kteří vkládali též neautentizovaně.

  Vkládá-li student soubor do odevzdávárny autentizovaně, pak vidí své hodnocení a hodnocení všech, kteří vkládali neautentizovaně.

 12. Kdo může zkontrolovat práci na plagiáty?

  Soubor v odevzdávárně na plagiáty mohou kontrolovat všechny osoby, které k němu mají přístup, zpravidla správce odevzdávárny a majitel vloženého souboru. Pokud však majitel vkládá soubor neautentizovaně, nemá možnost zkontrolovat soubor na plagiáty.

 13. Jak zkontroluji práci na plagiáty?

  Soubor zkontrolujete, když kliknete na odkaz 'Podobné' vedle celkového procenta nalezených podobností.

  Soubory se kontrolují na podobnost se soubory v systémech Odevzdej.cz, Theses.cz a daty v ISech provozovaných Masarykovou univerzitou.

  Systém nezkoumá seznam citací uvedený v dokumentu.

 14. Jak mohu porovnat dva dokumenty mezi sebou?

  Pomocí aplikace Porovnej dva, která graficky zobrazuje korelaci mezi podobnými texty v obou dokumentech v místech, kde byly nalezeny podobnosti, včetně míry podobnosti nalezených pasáží.

  Aplikace pro porovnání dvou dokumentů.

  Aplikace je funkční, i pokud uživatel nemá přístup ke zdrojovému dokumentu. V tomto případě se ze zdrojového dokumentu zobrazí pouze začátky podobných slov, ostatní text je záměrně nečitelný. Toto slouží jako vodítko pro alespoň přibližné posouzení závažnosti textové podobnosti.

  [1] Označení neveřejného dokumentu.

  [2] Nečitelný okolní text.

  [3] Zobrazení podobných pasáží u neveřejného dokumentu.

  Odkaz na aplikaci je dostupný v pravém panelu aplikace pro vyhledání podobností po rozkliknutí tří teček u vybraného dokumentu. V případě, že máte menší obrazovku, je potřeba nejprve rozkliknout panel se zdrojovými dokumenty.

  [1] U vybraného zdrojového dokumentu klikněte na ikonku tří teček.

  [2] V zobrazených informacích o dokumentu naleznete odkaz na aplikaci Porovnej dva.

 15. Jak aplikace Porovnej dva funguje?

  Aplikace obsahuje řadu grafických prvků, které usnadňují orientaci v nalezených podobnostech. Barvami v různých místech aplikace je značena míra podobnosti pasáže:

  [1] Téměř doslovná shoda.

  [2] Jen mírné odlišnosti.

  [3] Částečně podobná pasáž.

  [4] Značně přeformulovaná pasáž.

  [5] Malá míra podobnosti, řešit jen ve spojitosti s okolními pasážemi.

  Doplňkově je míra podobnosti v textu naznačena i vyplněním kolečka.

  Porovnávaný i zdrojový dokument je zobrazen podobným způsobem. Text je rozdělen na kratší části, přibližně velikosti odstavce, a prorovnávají se dva po sobě jdoucí odstavce porovnávaného dokumentu se třemi odstavci zdrojového dokumentu.

  Na stránce jsou dostupné následující prvky:

  1. Čas změny dokumentu a počet slov
   Pro posouzení, který z dokumentů je starší, případně „významnější“.
  2. Lineární mapa dokumentu
   Zobrazuje výskyt podobných pasáží v dokumentu. V případě že jedno místo dokumentu odpovídá více částem protějšího dokumentu, je použita barva odpovídající největší podobnosti.
  3. Barevná čára vlevo
   Označuje míru podobnosti v konkrétních částech textu.
  4. Barevná kolečka v textu
   Po kliknutí na kolečko se modře zvýrazní příslušná pasáž v obou dokumentech. Na jednom místě může být více koleček, protože jedno místo může být podobné více místům protějšího dokumentu.
  5. Modře zvýrazněný blok
   Vybrané dva odstavce porovnávaného, resp. tři odstavce zdrojového dokumentu jsou podbarveny světle modře a zvýrazněny svislou modrou čárou vpravo.
  6. Modře podbarvená slova
   V rámci vybrané pasáže textu jsou na řádcích výraznější modrou podbarvena slova, která se vyskytují ve vybrané pasáži i v protějším dokumentu. Krátká slova a interpunkce se pro tyto účely neporovnávají, jsou podbarveny podle toho, jestli se vyskytují mezi dvěma společnými slovy.
  7. Šedě podbarvená slova
   Značí slova, která nejsou v obou dokumentech ve vybrané pasáži, ale jsou součástí podobnosti s jinou pasáží protějšího dokumentu.
  8. Ostatní slova
   Nepodbarvená jsou zbývající slova která se v rámci vybrané pasáže vyskytují jen v jednom z dokumentů.

 16. Porovnej dva: jak číst 2D mapu?

  2D mapa ukazuje graficky umístění podobných pasáží v obou dokumentech.

  [1] Na vodorovné ose je porovnávaný dokument, napsaný zleva doprava.

  [2] Na svislé ose je zdrojový dokument, napsaný zdola nahoru.

  [3] Barevné tečky ukazují podobné pasáže obou dokumentů, barva značí míru podobnosti. Kliknutím na barevnou tečku zvýrazníme příslušné pasáže v obou dokumentech.

  Například vpravo nahoře mohou být vyznačeny podobnosti mezi závěrečnými částmi obou dokumentů (typicky seznam literatury).

  Pomocí 2D mapy si lze udělat rychlý přehled o charakteru podobných pasáží. Několik příkladů:

  Výrazná diagonála
  Výrazná červená diagonála naznačuje rozsáhlý souvislý text vyskytující se v obou dokumentech.

  Zde příklad dizertace skládající se z několika článků, přičemž jeden z těchto článků je zde zdrojový dokument. I další podobnosti naznačují delší, v oboru ustálená sousloví, použitá i v dalších článcích, ze kterých se dizertace sestává. Poznámka: sklon diagonály se může lišit podle poměru délek obou dokumentů.

  Úvodní prohlášení autora

  Krátká podobnost vlevo dole je typicky úvodní poděkování nebo prohlášení autora, které bývá v rámci jedné instituce standardizované.

  Seznam literatury

  Shluk bodů v pravé horní části textu jsou delší sousloví – citace v seznamu literatury. Může naznačovat, že práce vycházejí z podobných zdrojů, ale o plagiát se v tomto případě nejedná. Víceméně diagonální směr naznačuje, že články jsou odkazovány v podobném pořadí, tříděné podle stejného kritéria (např. rok vydání).

  Několik bodů svisle nad sebou

  Jedná se o vícenásobný výskyt podobnosti mezi jednou pasáží porovnávaného a více místy zdrojového dokumentu (u několika bodů vodorovně vedle sebe naopak). Typicky jde o delší sousloví, definici nebo jinou formulaci v oboru obvyklou. Zpravidla není třeba řešit.

  Nevýrazná podobnost

  Nejde-li o výraznější shluky nebo diagonální linie a jde-li zejména a žlutě nebo světleoranžově zobrazené podobnosti, pravděpodobně se jedná o podobnost v delších ustálených formulacích nebo o společné téma obou textů, obvykle nejde o plagiát.

  Přeformulovaný text

  Toto je skutečný plagiát, téměř celá práce napsaná výrazným přeformulováním jiné práce. V mapě se v podstatě nevyskytují červené body, ale zvlněná diagonální linie naznačuje podobnost téměř „od začátku do konce“. Prázdná místa v diagonální linii můžou naznačovat, že systém zde podobnost neodhalil, anebo že zdrojem této části textu je jiný dokument.

  Tečky podél horního okraje jsou podobnosti v seznamu literatury, kde zdrojová práce odkazuje literaturu až v závěrečné souvislé části, zatímco zkoumaný dokument odkazuje na literaturu průběžně v místě použití, například poznámkami pod čarou.

  Opsaná kapitolka

  Toto je stejný dokument jako předchozí, zdrojovým dokumentem je tentokrát článek z Wikipedie. V plagiátu byl použitý jako zdroj se stejnou strukturou informací, ale výrazným přeformulováním a vypuštěním části textu. Vzhledem k výraznému nepoměru velikostí obou dokumentů je zde sklon diagonály téměř svislý. Rozsah zkopírovaného textu jsou necelé dvě strany A4: i takto malými podobnostmi tedy má cenu se zabývat.

  Úvodní část práce

  V mnoha oborech je zvykem, že úvodní část závěrečné práce se věnuje přehledu informací v daném oboru. Zde se jedná o dvě maturitní práce přibližně stejné délky ze stejné školy. Tyto práce evidentně čerpaly svojí úvodní část z těch stejných zdrojů (nebo od sebe navzájem). Druhá polovina obou dokumentů (na obrázku pravá, resp. horní) už podobnost neobsahuje, což naznačuje, že druhá polovina dokumentu, text s „vlastní prací“ obou autorů může být originální.

 17. Dostal jsem klíč osoby, jak postupovat dál?

  Nemáte-li v Odevzdej.cz dosud žádný účet, vytvořte si jej. Na titulní neautentizované stránce https://odevzdej.cz/ zadejte do políčka u 'Mám klíč' klíč osoby a potvrďte tlačítkem "Použít klíč". Zobrazí se formulář pro vytvoření účtu, kde je nutné vyplnit alespoň jméno, příjmení, e-mail a heslo. Systém automaticky doplní klíč osoby a přiřadí jej k vašemu účtu. Pro založení účtu klikněte na "Uložit". Systém vám přidělí přihlašovací jméno. Odkazem 'Přihlásit se' můžete rovnou přejít na přihlášení do systému.

  Obdrželi-li jste klíč osoby a nějaký účet v systému již máte, přiřaďte si tento klíč ke svému účtu a nezakládejte nový. Klíč k účtu přiřadíte v aplikaci

  Odevzdej → Nastavení účtu → Můj profil .. Editace účtu
 18. Jaký je rozdíl mezi osobním klíčem a klíčem odevzdávárny?

  Klíče, které generuje systém, jsou krátká "hesla" složená z písmen a číslic a slouží k bezpečnému vstupu do odevzdáváren. Osobní klíč identifikuje osobu, je jedinečný. Jedna osoba může mít více osobních klíčů. S osobním klíčem si může založit účet v Odevzdej.cz, nebo klíč přiřadit k jinému svému již existujícímu účtu.

  Klíč osoby přiděluje správce odevzdávárny, který danou osobu přiřadil k odevzdávárně.

  Klíč odevzdávárny se vytvoří automaticky při zakládání odevzdávárny. Její správce jej může přidělit všem, kteří mají s odevzdávárnou pracovat. Všichni dostanou stejný klíč.

 19. Kde zjistím klíč osoby a klíč odevzdávárny?

  Správce odevzdávárny zjistí klíč k dané odevzdávárně v jejím nastavení

  Odevzdej → Správa → Odevzdávárny → Dostupné odevzdávárny → Spravovat

  v políčku Klíč odevzdávárny.

  Klíč osoby zjistí správce odevzdávárny v aplikaci

  Odevzdej → kliknout na Správa .. Klíče


Nenašli jste odpověď? Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře.