Odevzdej.cz

Seminární a školní práce

Nová aplikace Porovnej dva

2. 11. 2022 08:35

Vytvořili jsme novou aplikaci "Porovnej dva", která umožňuje porovnat dva dokumenty mezi sebou. Tato aplikace graficky zobrazuje korelaci mezi podobnými texty v  obou dokumentech v místech, kde byly nalezeny odobnosti, včetně míry podobnosti nalezených pasáží.

Aplikace je funkční, i pokud uživatel nemá přístup ke zdrojovému dokumentu. V tomto případě se zobrazí pouze podobné pasáže, ostatní text je záměrně do určité míry nečitelný, protože dokument je neveřejný. Odkaz na aplikaci naleznete v pravém panelu aplikace pro vyhledání podobností po rozkliknutí tří teček u vybraného dokumentu.

Stále také pracujeme na vylepšení algoritmu na vyhledávání podobností, což s sebou přináší i jeho novou verzi, kterou jsme pro vás nasadili. Úprava umožňuje určit míru přeformulování nebo shody textu  vyloučit většinu falešně pozitivních nálezů. Nemělo by tak již docházet k nálezům shod například se seznamy slov staženými z internetu.

Nový algoritmus vyhledávání podobností v systému Odevzdej.cz

2. 5. 2022 12:05

V systému Odevzdej.cz je dostupný nový algoritmus vyhledávání podobností, který lépe odhalí i parafrázované texty a navíc poskytuje nové funkce, modernější design a přehlednější způsob zobrazení nalezených podobností.

Informace k novému algoritmu:

  • Nový algoritmus se zaměřuje zejména na delší podobné pasáže v textech s tím, že je schopen rozpoznat i poměrně velkou míru přeformulování a parafrázování té stejné informace.
  • Naopak nový algoritmus nehledá velmi krátké společné úseky textu o délce jen několika málo slov. Takovéto úseky často bývají různé všeobecně používané definice, zaužívané víceslovné odborné termíny, předepsaná prohlášení v závěrečných pracích a podobné druhy textu, jejichž výskyt ve více dokumentech ještě neznamená plagiátorství.
  • Nový algoritmus při zobrazování výsledků "přeskakuje" ty nalezené zdroje, které nepředstavují vůči již zobrazeným žádnou novou přidanou hodnotu a v seznamu nalezených zdrojových dokumentů nefigurují, protože by se už duplikovaly. Tyto "přeskočené" zdroje si lze však zobrazit na kliknutí.
  • Spočítání podobností nyní probíhá výrazně rychleji než dříve, podobnosti jsou dostupné ihned po vytvoření textové verze souboru.
  • Podobnosti s jednotlivými zdrojovými dokumenty jsou nyní vyznačeny různými barvami, proti dosavadnímu zvýraznění pouze červeným písmem. Ikonka na začátku barevně zvýrazněné pasáže textu ukazuje, kolik zdrojových dokumentů je s tímto textem podobných, po jejím rozkliknutí se zobrazí, které zdroje to konkrétně jsou. Kliknutím na vybraný zdroj se zvýrazní podobnosti právě s tímto zdrojovým dokumentem.
  • Procento nalezených podobností neurčuje, zda je práce plagiátem, či nikoliv, pouze upozorňuje na určité podezření. Každou práci je nutné posoudit individuálně, zkontrolovat práci nebo správnost citací vždy člověkem, a to odborným pracovníkem v oboru. Podstatné může být zejména to, co konkrétně sděluje nalezená podobná pasáž textu: jestli jde o korektně citovaný převzatý text v přehledové části textu, anebo naopak jestli se jedná o stěžejní část práce, kterou autor prohlašuje za svůj hlavní přínos.

Více informací naleznete v Nápovědě. Dočasně ponecháváme i možnost použití původního systému.

Způsob úhrady poplatku za zobrazení podobností

21. 3. 2018 11:05

Pro objednání platby za zobrazení červeně zvýrazněných podobností se přihlaste do systému Odevzdej.cz svými přihlašovacími údaji a zobrazte si spočítané podobnosti ke svému souboru. Zde klikněte na "Celková podobnost", v Ilustrativním náhledu potom na tlačítko "Zaplatit" a dále již postupujte podle instrukcí.

Poplatek můžete uhradit buď platební kartou, nebo bankovním převodem. Při volbě platby kartou Vám budou podobnosti hned po autorizaci platby zobrazeny.

Pokud si zobrazení podobností objednáte, prodlužuje se lhůta pro smazání souboru na 10 dní od data objednání z důvodu časové prodlevy mezi zadáním příkazu k úhradě a připsáním částky na náš účet.

Chcete-li práci smazat dříve, můžete tak učinit pod odkazem https://odevzdej.cz/system/smaz_soubor.

Zobrazení podobností (červených pasáží) při kontrole na e-mail za poplatek

15. 9. 2017 13:10
V systému Odevzdej.cz došlo ke změně poskytovaných služeb. Nadále máte možnost si zobrazit červeně zvýrazněné pasáže textu, které jsou podobné s Vaším kontrolovaným souborem, nyní za drobný poplatek. Po jeho uhrazení Vám budou zobrazeny červené pasáže vyznačující podobnosti k danému vzorovému dokumentu, i s procentuálním vyjádřením podobností Vašeho souboru. Procentuální shoda je poskytována zdarma a bude Vám odeslána na uvedený e-mail.

Nový vzhled systému Odevzdej.cz

31. 10. 2016 16:08
Systém Odevzdej.cz získává novou tvář. Starý design jsme vyměnili za nový a moderní s několika vychytávkami pro usnadnění práce. Hlavní výhodou je responzivní vzhled a pohodlné ovládání systému na tabletu a mobilu. Funkčnost systému zůstala zachována.

Co se tedy změnilo?
  • Systém můžete "ovládat palcem". Při práci se nemusíte omezovat jen na stolní PC. Dobře fungujeme i na mobilu.
  • Přibyl navigační pruh na horním okraji každé stránky - ať se v systému nalézáte kdekoliv, jednoduše díky němu najdete co hledáte.
  • O novinkách v systému vás informujeme skrze aplikaci Novinky (dole na https://odevzdej.cz/auth/).
Na závěr ještě jedna změna. Kromě nové podoby celého systému došlo také ke změně politiky nakládání s nelicencovanými institucemi a nelicencovanými odevzdávárnami. Více informací zjistíte ze srovnání licencovaných a nelicencovaných institucí a v nápovědě.

Odevzdej.cz: změna hesla autentizovaně

29. 7. 2016 17:03
Došlo k úpravě způsobu změny hesla v autentizovaném prostředí systému Odevzdej.cz.

Při změně hesla z autentizované titulní stránky -> Změna hesla -> Změna primárního
hesla dojde z bezpečnostních důvodů k přesměrování na stránku
https://islogin.cz/odevzdej/[unikátní pokračování odkazu].

Odevzdej.cz: zapojené nové instituce

14. 4. 2016 16:09
Do Odevzdej.cz se zapojily nové instituce: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor školství, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Možnost konfigurace výsledků vyhledávání podobností

11. 2. 2016 11:16
26. 5. 2015 jsme informovali, že jsme v systémech Theses a Odevzdej rozšířili možnost konfigurace výsledků pomocí nových parametrů. Více informací naleznete v nápovědě: https://theses.cz/auth/napoveda/theses/stahovani_podobnosti#stahovani_par https://odevzdej.cz/auth/napoveda/odevzdej/sber_podobnosti#stahovani_par

Zasílání e-mailu s přihlašovacími údaji při importu osob

7. 1. 2016 08:11
V aplikacích pro import osob byla přidána možnost pro zaslání přihlašovacích údajů importovaným osobám na zadaný e-mail. Tato funkcionalita pomůže při distribuci přihlašovacích údajů do systémů. Změnu lze nalézt v aplikacích: https://theses.cz/auth/th_sprava/importThesesOsoby https://odevzdej.cz/auth/sprava/import_osob Pokud chcete e-maily s přihlašovacími údaji rozeslat, stačí před importem osob zaškrtnout volbu 'přihlašovací údaje zaslat uživatelům e-mailem'.