Autentizovaný přístup


Jak funguje systém pro nelicencované instituce?

Každý, kdo chce založit odevzdávárnu v systému, musí nejprve založit instituci, pod kterou odevzdávárna bude zařazena. Stává se správcem instituce a zároveň jediným správcem odevzdávárny. Správce nelicencované instituce může pro danou instituci založit neomezený počet odevzdáváren. Celkový počet souborů ve všech odevzdávárnách příslušných k nelicencované instituci je omezen na 30.

Správce přidělí klíč odevzdávárny všem osobám, které mají do odevzdávárny vkládat soubory. Klíč k jedné odevzdávárně je pro všechny osoby stejný.

Správce může hodnotit práce v odevzdávárně a provést jejich kontrolu na plagiáty. Majitelé vložených souborů mohou porovnat soubor na plagiáty pouze pokud jej vkládali autentizovaně.

Jak funguje systém pro licencované instituce?

Správce licencované instituce spravuje instituci, zakládá účty učitelům, vytváří seznamy studentů, případně může též zakládat odevzdávárny a přiřazovat k nim studenty.

Učitelé mohou zakládat libovolný počet odevzdáváren, přiřazovat k nim studenty a další správce - zpravidla učitele. Práce v těchto odevzdávárnách opět mohou hodnotit a kontrolovat na plagiáty.

Studenti vkládající práce do odevzdávárny autentizovaně nebudou mít hodnocení zveřejněno - tj. uvidí jej jen oni a správce odevzdávárny. Kontrolu na plagiáty mohou provést u souborů, které sami vložili. Identifikovat se mohou např. pomocí klíče osoby.

Studenti vkládající práce do odevzdávárny neautentizovaně budou mít hodnocení zveřejněno - tj. uvidí jej všichni s přístupem do odevzdávárny.

Informační systém • Poslední změna: 13. 12. 2017 10:16.26