Odevzdej.cz

Seminární a školní práce

Diskusní fóra


 1. Co jsou to diskusní fóra?

  Diskusní fóra jsou agendou, která umožňuje uživatelům komunikovat s větší skupinou osob. IS provozuje:
  obecná fóra
  Pro obecná témata týkající se školy. Není povinné je číst. POZOR! Fóra jsou určena k diskusi. Neumísťujte do nich např. výzvy, pozvánky či inzerci; k tomu je určena Vývěska.

  Obecná diskusní fóra slouží ke komunikaci témat, která mohou zajímat většinu uživatelů. Před odesláním příspěvku uživatel vyplní krátký test pravidel používání fóra - toto opatření snižuje množství chatu (bezobsažného plkání).

 2. Jak mám hodnotit příspěvky a k čemu hodnocení slouží?

  Ve spodní liště každého příspěvku lze z roletky vybrat nejvhodnější hodnocení příspěvku. Celkové skóre, počet hodnocení a převládající hodnocení se okamžitě přepočítají (v horní liště hodnoceného příspěvku).

  [1] převažující hodnocení
  [2] skóre po součtu všech hodnocení
  [3] zobrazuje počet hodnocení celkem
  [4] vyberte z roletky vhodné hodnocení

  Pokud chcete číst opravdu pouze kvalitní příspěvky, můžete si je vyhledat díky hodnocení jiných uživatelů skrze omezení ve vlákně "10 nejlepších", "nové dobré" nebo "dobré". Stejně tak lze na celé diskusní fórum použít omezení "nové dobré" či omezit Seznam vláken na pouze "dobré" příspěvky. Vyjma volby "10 nejlepších" se zobrazují příspěvky, které mají větší skóre, než je vámi nastavená hranice.

  Pozn.: Skóre pro zobrazení příspěvků lze změnit pomocí

  Odevzdej → Diskusní fóra → Nastavení skóre kvalitních příspěvků

 3. Jaká jsou pravidla v Diskusních fórech?

  Fóra si kladou za cíl zprostředkovávat smysluplnou komunikaci na akademické půdě. Je nutné dodržovat zde popsanou soustavu pravidel - netiquette. Při závažném a opakovaném porušování pravidel Vám může být odepřen přístup k diskusním fórům, či může být dán podnět k disciplinárnímu řízení za porušování pravidel a směrnic.

  Diskusní fóra se člení na vlákna. Ten, kdo vlákno založí, je jeho vlastníkem. Vlastník v názvu vlákna jasně vymezí téma diskuse. V Diskusních fórech jste povinni držet se tématu (tzv. být on-topic). Je zakázáno vkládat příspěvky s mizivou informační hodnotou (tzv. chatovat).

  Vlastník vlákna smí mazat příspěvky, které se proviňují proti zde popsaným pravidlům. Vlastník vlákna je autorita, která si rozhoduje, jakou úroveň diskuse chce ve vláknu mít. S protesty proti smazání příspěvku se neobracejte na správce systému, cítíte-li se omezováni, založte si konkurenční vlákno. To, jaká diskuse je 'správná', je značně subjektivní.

  Tmavě označeno je to, co jste dosud nečetli. Větve diskusních vláken automaticky mizí po jednom měsíci bez nových příspěvků (netýká se předmětových diskusních fór). Příspěvek nemůže autor smazat, pokud na něj již bylo reagováno (lze jej však upravit). Příspěvky smí rušit zakladatel vlákna. O zrušení příspěvků jsou autoři informováni automaticky e-mailem.

  Pravidla užívání Diskusních fór

  forma a obsah příspěvku
  Neporušujte zákony ČR včetně autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; dále jen "autorský zákon"). Přispívejte primárně v češtině (slovenštině). Anglicky pište pouze je-li důvod (např. vkládáte kopii anglického textu). Přispějete-li ze závažného důvodu v jiném jazyce, připojte stručný překlad do češtiny (výjimka - konverzační cizojazyčná vlákna v předmětových diskusních fórech).

  Nepoužívejte VELKÁ PÍSMENA, působí to dojmem, jako byste křičeli.

  výstižný nadpis/předmět příspěvku
  Velmi důležité je uvést výstižný nadpis, tak, aby vystihoval, o čem příspěvek je a ostatní se mohli lépe orientovat. Nepoužívejte nadpisy typu 'Help', 'Dotaz', 'Problém', 'Pomoc'.
  kopírování příspěvků
  Nekopírujte příspěvky z jiného vlákna, systému či soukromé pošty, nejste-li si jisti, že s tím autor souhlasí. Je vhodné vysvětlit kontext původního příspěvku.
  opakování příspěvku ve více vláknech - crossposting
  Nevkládejte týž příspěvek do více vláken či na Vývěsku současně, šetřete čas ostatních.
  příspěvky s mizivou informační hodnotou - chatování
  Povídací vlákna jsou v Diskusních fórech zapovězena. Respektujte čtenáře, kteří nemají čas číst povídací vlákna.
  téma diskuse - on topic/off topic, fair use
  Držte se tématu diskuse. Neobtěžujte ostatní. Jste-li napomenuti, přizpůsobte se. Neřešte případné spory s vlastníkem vlákna přímo ve vláknu.

  Neumísťujte do fóra výzvy, pozvánky či inzerci, k tomu je určena Vývěska.

  Nevkládejte do příspěvku nesouvisející poznámku, či různá P.S. Pokud někdo na s vláknem nesouvisející poznámku zareaguje, založí tak off topic podvlákno.

  Nebuďte vulgární, osobní (Attack the message, not the messenger!). Vlastník vlákno vlastní, respektujte jej.

  moderování vláken
  Snažte se udržet co nejvyšší úroveň diskuse. Neomezujte pluralitu názorů. Postihujte (napomínáním a mazáním příspěvků) odklánění se od tématu. Postihujte porušování pravidel. Odpovídejte na dotazy přispěvatelů, můžete-li. I povídací vlákno může být monotematické - informujte na příkladech přispěvatele o tom, jaká míra odklánění se od tématu a informačního balastu je pro vás přijatelná. Vlákno je vaší vizitkou, pečujte o něj, ať jej lidé rádi navštěvují :-)

  Moderátor fóra má povinnost zamezit případnému poškozování dobrého jména školy obsahem nebo způsobem komunikace ve fóru.

  práva administrátorů systému
  Administrátoři systému si vyhrazují právo provést jakékoliv zásahy a změny směřující k lepšímu naplnění poslání Informačního systému - zajištění kvalitní komunikace na akademické půdě. Administrátoři ruší příspěvky (vč. případných reakcí na ně), které nesplňují pravidla. Administrátoři mohou zakázat přispívání do Diskusních fór a Plkárny těm, kteří opakovaně pravidla porušili.

 4. Vyhledávání vláken

  V režimu 'Seznam vláken' lze použít omezení vláken na:
  • kde jsou nové příspěvky
  • mnou označená jako oblíbená
  • včetně ignorovaných
  • kterých jsem vlastníkem
  • kde přispívala osoba učo
  • kde jsou nové reakce na mě

  V rámci vláken lze zobrazit nové nebo všechny příspěvky a uložit si vlákno mezi oblíbená nebo mezi ignorovaná. Oblíbená vlákna se řadí v přehledu vláken na začátek, ignorovaná vlákna se řadí na konec.

  Pokud je vlákno mezi ignorovanými, nezapočítávají se nové příspěvky v tomto vlákně do celkového počtu příspěvků v daném diskusním fóru. Navíc se ignorované vlákno v diskusním fóru vůbec nezobrazuje. Pro znovuzobrazení ignorovaného vlákna zvolte v 'Seznamu vláken' políčko 'včetně ignorovaných', vlákno se znovu objeví a lze jej číst.
  Ignorování vlákna lze zrušit po rozkliknutí klíče v pravém horním rohu vlákna v nabídce volbou 'zrušit ignorování'.

 5. Jak zruším, upravím příspěvek/fórum?

  Upravit můžete pouze svůj příspěvek, u cizích příspěvků můžete upravit název. V režimu 'Seznam vláken' klikněte na vlákno a v něm na příslušný příspěvek. Použijte 'upravit příspěvek' a potvrďte úpravu kliknutím na 'Uložit'. Zrušit příspěvek lze, dokud na něj nejsou reakce. Příspěvek zrušíte volbou 'zrušit příspěvek' po rozkliknutí ikony montážního klíče v pravém horním rohu příspěvku. Vlastník vlákna může rušit celá podvlákna kdykoliv.

  Zásadněji upravovat smysl příspěvku je vhodné pouze krátce po vložení, jinak matete čtenáře, kteří jej již četli (je pro ně označen jako přečtený). Později raději vepište příspěvek nový.

  Pokud chcete zrušit celé diskusní fórum, klikněte na konci stránky v nastavení fóra na odkaz 'zrušit toto fórum' a znovu potvrďte volbou 'ano, opravdu zrušit toto fórum včetně všech příspěvků'. Abyste nemátli čtenáře, není vhodné mazat fórum, pokud do něj již přispěli. Právo zrušit fórum má pouze jeho vlastník.

 6. Jak mohu vyhledávat v příspěvcích?

  Pokud nechcete procházet jednotlivá fóra, či máte fóra již přečtená, ale chcete si vyhledat určité příspěvky, můžete v aplikaci

  Autentizovaná titulní strana → Diskusní fóra
  nad zvoleným fórem vpravo nahoře pomocí volby 'Vyhledávání' vyhledávat dle řetězce, osoby, ve vašich oblíbených, či v nových příspěvcích a také můžete fóra číst, aniž by se poznačila jejich přečtenost.

  [1] vyhledávání příspěvků

 7. Zajímá mě jen určité vlákno z celého fóra, jak ho zařadím mezi oblíbená?

  Pokud u prvního příspěvku ve vláknu (po rozkliknutí manipulačního klíče v pravém horním rohu) zvolíte možnost "označit za oblíbené", zařadíte celé toto vlákno mezi svá oblíbená. Druhá možnost je, označit vlákno jako oblíbené ve výpisu "Seznam vláken", taktéž v nabídce manipulačního klíče. Na titulní stránce diskusí

  Odevzdej → Diskusní fóra

  uvidíte na toto vlákno odkaz v sekci "Sledovaná fóra" ve tvaru např.: Japonsko (74 nových, 14 v oblíbených).
  Po kliknutí na odkaz v oblíbených,

  • pokud používáte výpis seznamu vláken, zobrazí se pouze ta 'oblíbená' vlákna, ve kterých jsou nové příspěvky,
  • pokud používáte výpis příspěvků, zobrazí se všechny nové příspěvky, které patří do vašich 'oblíbených' vláken.

  Oblíbená vlákna si můžete označit také hvězdičkou, blíže viz otázka Mohu si označit zajímavý příspěvek?.

 8. Mohu si označit zajímavý příspěvek?

  Ano, příspěvek v diskusním fóru si můžete označit hvězdičkou, kterou naleznete vedle názvu příspěvku, a přidat si jej tak mezi oblíbené. Pokud si chcete přidat do oblíbených celé vlákno diskuse, označte hvězdičkou kořenový příspěvek.

  [1] označení příspěvku hvězdičkou

  Přehled příspěvků označených hvězdičkou pak neleznete přes

  Odevzdej → Diskuse → Příspěvky označené hvězdičkou

  Zde si můžete zobrazit jak vámi označené příspěvky, tak příspěvky označené vašimi známými. Po expiraci příspěvku v diskusním fóru se hvězdička smaže a příspěvek již nebude v přehledu označených příspěvků dostupný.

 9. Jaký režim lze použít pro výpis příspěvků v diskusním fóru?

  Existují tři možnosti výpisu příspěvků v diskusním fóru:

  [1] režim Příspěvky zobrazí všechny příspěvky ze všech vláken, výpis lze omezit volbami "dobré" a "reakce na mě"
  [2] režim Nové příspěvky zobrazí všechny nové příspěvky ze všech vláken, výpis lze omezit volbami "nové dobré" a "nové reakce na mě"
  [3] aktivní režim 'Seznam vláken' vypíše jednotlivá vlákna ve fóru

  Příspěvky
  volba vše vypíše všechny příspěvky ze všech vláken v daném fóru, volba dobré zobrazí jen příspěvky se skóre hodnocení vyšším než máte nastaveno, a pokud takový příspěvek neexistuje, nabídne vám IS možnost skóre dočasně snížit. Volba reakce na mě pak zobrazí pouze příspěvky, které reagují na váš vlastní, pokud takové existují.
  Nové příspěvky
  volbou nové zobrazíte všechny nové příspěvky, volbou nové dobré všechny nové, které mají vyšší skóre hodnocení, než máte nastaveno jako minimální skóre a volbou nové reakce na mě zobrazíte všechny nové příspěvky, které reagují na váš vlastní příspěvek.
  Seznam vláken
  vypíší se vlákna v diskusním fóru, nikoli příspěvky. Kliknutím na 'omezit' zobrazíte výběr omezení pro výpis seznamu vláken.

  Pozn.: Systém si vaši poslední volbu zapamatuje a při příští návštěvě diskusního fóra stejným způsobem zobrazí vlákna či přímo příspěvky.

 10. Jak číst příspěvky v režimu "Seznam vláken"?

  Každé vlákno v tomto režimu nabízí variabilní možnosti ke čtení v závislosti na nastavení, počtu příspěvků ve vlákně, počtu nových příspěvků, existenci a počtu hodnocených příspěvků atd.:
  • ve vlákně jsou nové příspěvky
   nové
   zobrazí všechny nové příspěvky,
   nové dobré
   zobrazí nové příspěvky, jejichž skóre hodnocení je vyšší než vámi nastavená hodnota skóre,
  • ve vlákně nejsou žádné nové příspěvky
   vše
   zobrazí všechny příspěvky ve vlákně,
   dobré
   zobrazí příspěvky, jejichž skóre hodnocení je vyšší než vámi nastavená hodnota skóre, ale pouze v případě, že ve vlákně jsou nějaké hodnocené příspěvky,
   reakce na mě
   zobrazí pouze ty příspěvky, které reagují na váš vlastní příspěvek, pokud takový existuje. Na titulní straně diskusních fór se u jednotlivých fór zobrazuje nejen počet nových příspěvků, ale i počet reakcí na váš příspěvek,
  • ve vlákně je více než 20 příspěvků a není zakázáno jejich hodnocení
   10 nejlepších
   zobrazí 10 příspěvků s nejvyšším skóre v hodnocení.

  [1] vlákno je přečtené (šedé), hodnocení příspěvků ve fóru je zákázáno, proto nejsou k dispozici volby pro "dobré" příspěvky a "10 nejlepších",
  [2] ve vlákně jsou nepřečtené příspěvky, hodnocení je zakázáno, lze číst "vše" a všechny "reakce na mě",
  [3] ve vlákně jsou nepřečtené příspěvky, hodnocení je zakázáno, nejsou "reakce na mě", lze číst všechny "nové" příspěvky.

 11. Mohu určité osobě zakázat přispívání do Diskusních fór?

  Ano, můžete osobě zakázat přispívání do celého vlákna. Zákaz nastavíte pomocí odkazu 'Zakázané přispívání' pod otevřeným vláknem. Do políčka vyplňte učo osoby, jíž chcete přispívání do fóra zakázat, a potvrďte pomocí 'Zakázat přístup'.

 12. Proč jsou zavedena taková omezení pro přispívání do Diskusních fór?

  Diskusní fóra jsou určena širokému okruhu čtenářů. Čtenář, který nesleduje soustavně diskusní fóra několikrát denně, se do čtení diskusní fór nepustí, pokud má před sebou tisíce často s tématem nesouvisejících příspěvků. Abychom diskusní fóra zatraktivnili pro čtenáře, musí pisatelé dodržovat níže uvedená pravidla.

 13. Lze zvýšit/snížit počet příspěvků zobrazovaných na jedné stránce?

  Ano, můžete si zobrazit 35 až 200 příspěvků na jedné stránce. Implicitně nastavená hodnota je 35. Změnu lze provést pomocí odkazů:
  Odevzdej → Diskusní fóra → Nastavení počtu zobrazených příspěvků na stránce

 14. Po přejetí kurzorem myši přes text příspěvku se mi zobrazuje navíc jiný příspěvek.

  Pokud máte na stránce zobrazeno vlákno s více příspěvky a váš kurzor myši se pohybuje na textu příspěvku, který reaguje na jiný, na stránce již nezobrazený, či zkrácený příspěvek, pak se vám zobrazí k příspěvku, na kterém máte kurzor i jeho nadřazený příspěvek. Tento nadřazený příspěvek zobrazíte, pokud kurzor myši postavíte nad oblast zhruba 30 pixelů od levého okraje podřazeného příspěvku. Nadřazený příspěvek zůstane zobrazený po celou dobu, kdy se váš kurzor bude pohybovat nad textem podřazeného příspěvku.

  [1] rámeček značí oblast, která po přejetí kurzorem myši zobrazí nadřazený (a zároveň zkrácený, či alespoň částečně skrytý) příspěvek
  [2] zobrazený nadřazený příspěvek

  V případě, že na stránce je zobrazen nadřazený příspěvek k tomu, na kterém máte kurzor myši, zabarví se nadřazený příspěvek do žluta, aby bylo zřetelné, ke kterému příspěvku se váže ten, kde máte kurzor.

  [1] zvýrazněný nadřazený příspěvek
  [2] příspěvek, nad jehož textem držíte kurzor myši

 15. Jak vložím do svého příspěvku obrázek?

  Obrázek musí být nejprve umístěn na Internetu nebo v Úschovně ISu (pozor na expiraci souboru v Úschovně). Při vkládání příspěvku je třeba vybrat tlačítkem 'HTML', přičemž v HTML editoru lze editovat přímo zdroj HTML.

  Pro malý obrázek vložte značku <img src="http://server.domena.cz/obrazek.jpg"/>.
  Pro velký obrázek použijte pouze odkaz nebo odkaz s náhledem <a href="adresa velkeho obrazku"><img src="adresa maleho nahledu"/></a>.

 16. Jak vložím do mého příspěvku matematiku?

  Matematické zápisy můžete vložit pomocí HTML kódu ('Text příspěvku: HTML')
  <img src="https://odevzdej.cz/auth/system/imgfilter.pl?_zapis_matematiky_">

  Příklad zápisu:

  • <img src="https://odevzdej.cz/auth/system/imgfilter.pl?f=b_0+\dfrac{a_1}{b_1+ \frac{a_2}{b_2+\frac{a_3}{b_3+a_4}}}">
   Náhled příspěvku:

 17. Jak vrátím příspěvek zpět mezi nepřečtené?

  V pravém horním rohu příspěvku klikněte na montážní klíč a v menu, které se vám tak rozbalí, vyberte volbu 'vrátit mezi nepřečtené'. K čemu je tato operace? Chcete např. na příspěvek reagovat později, nechcete jej hledat mezi přečtenými.


Nenašli jste odpověď? Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře.