Učitel: Vytvoření odevzdávárny


Založení odevzdávárny

Odevzdávárnu učitel založí skrze horní navigační pruh v aplikaci:

Odevzdej → Odevzdávárny .. Založit odevzdávárnu

Nastavení parametrů

Ve formuláři se vyplňuje název instituce (V případě, že učitel je přihlášen pod licencovanou institucí, název instituce se předvyplní automaticky.), výstižný název odevzdávárny a formulář automaticky vygeneruje jedinečný klíč odevzdávárny.

V kolonce Popis lze blíže specifikovat účel odevzdávárny.

Dále lze nastavit, odkdy dokdy je možné vkládat soubory do odevzdávárny.

Odevzdávárnu lze před zpřístupněním skrýt, studentům lze umožnit čtení všech prací v odevzdávárně a dále lze nastavit, aby se před jméno souboru vložilo příjmení studenta, který soubor do odevzdávárny nahrál.

Klíčová slova

Štítky (klíčová slova) usnadňují vyhledávání odevzdávárny, proto je důležité vyplnit vhodná slova či spojení, např. fakultu, semestr, kód předmětu, oblast apod., ke kterým se odevzdávárna vztahuje.

Informační systém • Poslední změna: 1. 11. 2016 10:53.24