Student: Odevzdání práce


Vložení práce do odevzdávárny

1. Pomocí klíče odevzdávárny

Vždy když učitel vytvoří odevzdávárnu, vygeneruje se jí automaticky klíč, jenž může přidělit dle svého uvážení všem, kteří mají s odevzdávárnou pracovat. Klíč odevzdávárny lze použít k vložení práce autentizovaně i neautentizovaně. Pokud student vkládá práci jako přihlášený, hodnocení jeho práce se nezveřejní.

Do políčka Mám klíč na titulní stránce zadá student klíč odevzdávárny a vstoupí do ní. Vložené práce z odevzdávárny již nelze odstranit.

2. Přiřazením do seznamu studentů

Pokud učitel při zakládání odevzdávárny přiřadil k odevzdávárně studenty, kteří do ní mohou vkládat práce, pak se těmto studentům odevzdávárna zobrazí přímo na titulní stránce po přihlášení do systému. Do odevzdávárny vstoupí kliknutím na její název a práci mohou nahrát.

3. Vyhledáváním ve štítcích odevzdáváren

Student si může též sám vyhledat odevzdávárnu, kam práci vloží. Nejvhodnější je použít tzv. štítky odevzdáváren, přičemž kliknutím na tyto štítky se postupně výběr odevzdáváren zužuje.

Odevzdej → Odevzdávárny → Dostupné odevzdávárny .. Vyhledávání odevzdáváren

Informační systém • Poslední změna: 1. 11. 2016 10:49.30