Správce: Seznamy a import


Vytváření seznamů osob k odevzdávárnám

Seznamy studentů mohou vytvářet správci instituce v aplikaci

Odevzdej → Správa osob → Seznamy studentů

Správce zde může buď přidat studenty ke stávajícím seznamům, nebo kliknutím na odkaz 'Založit nový seznam' vytvořit nový seznam studentů. Studenty do seznamu buď vybírá z těch, kteří již mají v systému účet, nebo zakládá nové osoby. Pro přehlednost je vhodné seznamy jednoznačně pojmenovat.

Hromadný import seznamů osob do systému

Správce instituce může vytvořit XML soubor s učiteli či seznamy studentů a hromadně je tak přiřadit k instituci v aplikaci

Odevzdej → Import/Export → Import osob

Jak má XML soubor vypadat a podrobnosti o importu osob do systému naleznete v Nápovědě.

Hromadný import prací

Správci licencovaných institucí mohou aplikací

Odevzdej → Import/Export → Import prací

vytvořit odevzdávárnu s konkrétními soubory, které se v odevzdávárně objeví v noci po importu.

Správce může pomocí jediného XML souboru naimportovat neomezený počet odevzdáváren s neomezeným počtem prací. O podobě takového XML souboru více v Nápovědě.

Informační systém • Poslední změna: 1. 11. 2016 11:09.13